• Plater med innebygd fall

  Lag først et flatt underlag. Legg deretter GradeFloor™ eller GradeRoof™ med innebygd fall. Det er enkelt, genialt og patentert. Kontakt oss og prøv selv. Du vender aldri tilbake til gamlemåten.

 • Utformet som en flat trakt

  Taket leveres som et prefabrikkert byggesett, det vil si ferdig tilkappet med monteringsanvisning. Taket er utformet som en flat trakt. Platene legges rett på flatt underlag og gir et sirkulært fall til sluk på kortere tid enn med tradisjonell metode. Link til utlegging spesifikasjoner av en fullskala test av 58,3M² tak. 

 • Raskt og enkelt system for perfekt fall på flate tak

  Grade Roof er et modulbasert system med innebygget sirkulært fall. Systemet gjør at man slipper å bygge vannrenner på tak som man må med dagens system.

 • Enkelt – Perfekt resultat

  Svært enkelt å montere. Nesten umulig å gjøre feil. Kun minimal opplæring av håndverkerne er nødvendig. Statistikk viser at to av fem nye bad har feil i utførelsen.

 • Ergonomisk

  Tungt arbeid blir vesentlig lettere. Mye mindre bæring og mer bekvemme arbeidsstillinger. Dagens metoder medfører betydelig slitasje på håndverkerne.

 • Miljøvennlig

  Øker energieffektiviteten med over 30 % ved bruk av varmekabler. Lydisolerende. Reduksjon av sparkelmasse med ca 80 %.

Nytt, patentert system for gulv, tak og andre flater som skal ha fall mot sluk

Fall mot sluk er tidkrevende å lage. Arbeidet er vanskelig og feil oppstår lett. Feilene blir ofte oppdaget på grunn av vannskader. Både skadene og feilene er svært kostbare å rette opp.

Grade Floor har utviklet og patentert et nytt system for våtromgulv, flate tak og andre flater som skal ha fall mot sluk. Grade Floor AS har sammen med Vartdal Plastindustri AS introdusert Grade Roof på Norges Takmesse i Trondheim (link). Man kan bestille produktet av dem eller av oss.

Med Grade Floor blir arbeidet vesentlig enklere. I stedet for å lage fall ved hjelp av plater eller støp, bygger du flatt underlag. Deretter legger du ut Grade Floor eller Grade Roof. Gulvplatene er i knallhard EPS, til daglig omtalt som isopor. De legges ut fra sluk og skjæres til med vanlig kniv eller sag i kantene. Takplatene produseres i EPS, PIR eller steinull og har et merkesystem med fargekart som gjør det enklere og raskere å legge ut fallisolasjonen.

Ta kontakt!

Kjernen i Grade Floors revolusjonerende løsning er bruk av standardiserte plater utformet med sirkulært fall. Metoden er ytterst fleksibel og kan brukes for så vel store som små flater.

Om Grade Floor

Grade Floor har utviklet en patentert metode hvor standardiserte plater utformes med sirkulært fall for rask og enkel legging. Systemløsningen skaper en helt ny hverdag både når det gjelder kostnader, tid og HMS ved legging av våtromsgulv,  flate tak, terrasser og andre flater med fall mot sluk eller renner. Utviklingsarbeidet og testing har pågått over flere år. Nødvendige kvalitetsgodkjenninger er på plass i flere land. Selskapet har nylig gjennomført en emisjon som sikrer finansielle muskler til kundeservice, salg,...

Les mer »